Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Vakbekwaam medewerker teelt
Omschrijving
De vakbekwaam medewerker teelt werkt op een bedrijf met bedekte teelt, open teelt of een combinatie van deze teelten. In de toekomst vallen hier ook nieuwe en alternatieve teelten onder. De vakbekwaam medewerker teelt kan ook bij een vermeerderingsbedrijf of vertical farm of zorgboerderij werkzaam zijn. De vakbekwaam medewerker teelt werkt onder andere op kantoor, doet bureauwerk en werkt mee in onder andere kassen, hallen en de buitenlucht. De vakbekwaam medewerker teelt werkt samen met een team en heeft vaak een leidende en sturende rol binnen een team. Daarom heeft die een voorbeeldfunctie voor collega’s/teamleden. Van de vakbekwaam medewerker teelt wordt verwacht dat die verantwoordelijkheidsgevoel en collegialiteit toont, kan samenwerken en kan omgaan met de diversiteit aan medewerkers binnen de organisatie.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25984 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Agro productie, handel en technologie Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2024
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-08-2024
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-08-2024
Cultuurtechniek K0281 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inleiding in de levensmiddelentechnologie K0682 01-08-2024
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2024
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Internationale agrologistiek - plant K0814 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Precisielandbouw K0284 01-08-2024
Productietechniek geschikt voor niveau 3 K0334 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3 K0319 01-08-2024
Toegepaste marketing K0778 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
T-rijbewijs K0758 01-08-2024
Van grond tot mond verdieping K0716 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Voeding, industriële processen K0651 01-08-2024
Werken in de aquacultuur K0269 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2024