Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Verdieping thuiszorg - K1433
Omschrijving
Het keuzedeel biedt een verdieping op het verlenen van zorg aan mensen die thuis wonen en ondersteuning nodig hebben bij gezondheidsproblemen, bij chronische of tijdelijke ziekte en tijdens de laatste levensfase. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt handreikingen voor de zorgverlening aan thuiswonende zorgvragers in alle levensfasen, voor communicatie met andere zorgverleners, disciplines en de betrokken zorginstelling(en). Er wordt specifiek ingegaan op het rekening houden met de mogelijkheden en de onmogelijkheden van de zorgvrager, naaste(n) en eventueel andere mantelzorgers. Preventieve zorg en gezondheidsbevordering zijn onderdeel van de zorgverlening. Tevens krijgt de beginnend beroepsbeoefenaar relevante kennis over wet- en regelgeving, protocollen, indicatoren en richtlijnen met betrekking tot thuiszorg.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
31-01-2024
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot