Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Sociaal werk
Omschrijving
Werken als sociaal werker betekent werken met mensen. Hierbij speelt de professional als persoon een essentiële rol. Gedrag en vakmanschap van de sociaal werker zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van betekenisvolle relaties met mensen en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De sociaal werker heeft een positieve grondhouding, staat op voet van gelijkwaardigheid met mensen en gaat respectvol met ze om. De sociaal werker is ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig, neemt initiatief om mensen op te zoeken in hun eigen omgeving (outreachend werken) en is present en bereikbaar voor mensen. De sociaal werker is er steeds op gericht om de sociale basis van mensen te ondersteunen en te versterken met oog voor de leefomgeving en maatschappelijke context waarin mensen functioneren. De sociaal werker kan omgaan met diversiteit, legt verbinding met en tussen mensen, toont betrokkenheid, is open, communiceert duidelijk en passend en maakt moeilijkheden bespreekbaar. De sociaal werker is gericht op het activeren en motiveren van mensen om haalbare activiteiten te ondernemen, om zich in te zetten voor anderen of voor hun buurt of om nieuwe mensen te ontmoeten. De sociaal werker kan omgaan met professionele afstand en nabijheid, reflecteert op zijn handelen, weet wanneer die andere disciplines moet inschakelen en onderneemt hierop actie. De sociaal werker is integer, empathisch en assertief, heeft durf en daadkracht, is vasthoudend, heeft veel geduld, is dienstverlenend en staat open voor opvattingen van anderen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23384 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Sociaal werker 4 25958 01-08-2024