Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Sociaal werk
Omschrijving
Werken als sociaal werker betekent werken met mensen. Hierbij speelt de professional als persoon een essentiële rol. Gedrag en vakmanschap van de sociaal werker zijn van doorslaggevend belang bij het aangaan van betekenisvolle relaties met mensen en bij het bereiken van de gewenste resultaten. De sociaal werker heeft een positieve grondhouding, staat op voet van gelijkwaardigheid met mensen en gaat respectvol met ze om. De sociaal werker is ondernemend, onderzoekend en nieuwsgierig, neemt initiatief om mensen op te zoeken in hun eigen omgeving (outreachend werken) en is present en bereikbaar voor mensen. De sociaal werker is er steeds op gericht om de sociale basis van mensen te ondersteunen en te versterken met oog voor de leefomgeving en maatschappelijke context waarin mensen functioneren. De sociaal werker kan omgaan met diversiteit, legt verbinding met en tussen mensen, toont betrokkenheid, is open, communiceert duidelijk en passend en maakt moeilijkheden bespreekbaar. De sociaal werker is gericht op het activeren en motiveren van mensen om haalbare activiteiten te ondernemen, om zich in te zetten voor anderen of voor hun buurt of om nieuwe mensen te ontmoeten. De sociaal werker kan omgaan met professionele afstand en nabijheid, reflecteert op zijn handelen, weet wanneer die andere disciplines moet inschakelen en onderneemt hierop actie. De sociaal werker is integer, empathisch en assertief, heeft durf en daadkracht, is vasthoudend, heeft veel geduld, is dienstverlenend en staat open voor opvattingen van anderen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23384 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Sociaal werker 4 25958 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2024  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Bewegen in de buurt K0230 01-08-2024  
BSO 8 tot 12 jaar K0611 27-11-2023  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Doorstroom HBO Sociaal juridisch K0208 01-08-2024  
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Ervaringsdeskundigheid K0432 01-08-2024  
Expressief talent K0152 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2024  
Jongerenwerk K0160 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2024  
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Samenwerken met informele zorgverleners K0998 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Taalbuddy K1149 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Verdieping sociale zekerheid K0116 01-08-2024  
Verslavingszorg K1007 01-08-2024  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 01-08-2024  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024  
Wijkgericht werken K0186 01-08-2024