Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Agro-ecologie, geschikt voor niveau 4 - K1400
Omschrijving
In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar een bedrijfsinrichting te ontwerpen volgens agro-ecologische principes. Op basis van ecologische kennis over natuurlijke processen en soorten, maakt de beginnend beroepsbeoefenaar een teelt- en/ of begrazingsplan en een landschapsplan, waarbij wordt gekeken naar de sociale en ecologische context van het bedrijf. De beginnend beroepsbeoefenaar leert de bedrijfsinrichting aan te passen aan de bodem, hydrologie en typische vegetatie van de omgeving en het bedrijf. Daarnaast leert de beginnend beroepsbeoefenaar een visie te formuleren op de bedrijfsvoering.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot