Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij
Omschrijving
De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij heeft een coƶrdinerende rol in organisaties waar de groene omgeving en werkzaamheden uit het groene domein worden ingezet bij de begeleiding van deelnemers in het kader van ondersteunende begeleiding, maatschappelijke opvang, sociale activering of begeleiding (terug) naar werk of onderwijs. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij creƫert een (sociaal) veilige omgeving, ziet toe op de uitvoering van begeleidingsplannen en onderhoudt het contact met naastbetrokkenen en externe (zorg)begeleiders. De persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij treedt creatief en handelend op in complexe en onvoorspelbare situaties.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25922 01-08-2023 01-08-2024 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Zorgboerderij Agrarisch loonwerk K0255 01-08-2023
Arbeidsparticipatie K0002 01-08-2023
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2023
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2023
Biologisch Dynamische landbouw K0341 01-08-2023
Biologische bedrijfsvoering K0890 01-08-2023
De Levende Tuin K0311 01-08-2023
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023
Diversiteit K0024 01-08-2023
Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg K0148 01-08-2023
Doorstroom naar HBO mens en maatschappij K0231 01-08-2023
Ernstig meervoudige beperkingen K0233 01-08-2023
Expressief talent K0152 01-08-2023
Geriatrische revalidatiezorg K0902 01-08-2023
Gezonde leefstijl K0219 01-08-2023
Groomen in de paardensport K1056 01-08-2023
Houder van honden en katten K0470 01-08-2023
Houder van overige zoogdieren K0471 01-08-2023
Insecten kweken en verzorgen K0865 01-08-2023
Insectenbestuiving voor de teeltsector K0866 01-08-2023
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023
Jeugd- en opvoedhulp K0159 01-08-2023
Klauwverzorging K0264 01-08-2023
Landbouwhuisdieren K0060 01-08-2023
Lesgeven paardensport op instructeursniveau K0604 01-08-2023
Mensen met een verstandelijke en visuele beperking K1062 01-08-2023
Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag K0066 01-08-2023
Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 01-08-2023
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023
Opzetten en starten stadslandbouwbedrijf/project K0475 01-08-2023
Organiseren evenement of educatie K0312 01-08-2023
Ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking K0082 01-08-2023
Peercoaching in de praktijk K0996 01-08-2023
Personen met verward gedrag K1146 01-08-2023
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2023
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2023
Specialist leesbevordering 0 tot 12 jaar K0879 01-08-2023
T-rijbewijs K0758 01-08-2023
Van grond tot mond basis K0715 01-08-2023
Van grond tot mond verdieping K0716 01-08-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023
Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4 K0386 01-08-2023
Verplegende en verpleegtechnische handelingen K0119 01-08-2023
Verslavingszorg K1007 01-08-2023
Verzorgende en verpleegtechnische handelingen K0118 01-08-2023
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023
Werken op de internationale arbeidsmarkt K0313 01-08-2023
Zorg en technologie K0137 01-08-2023
Zorginnovaties en technologie K0138 01-08-2023