Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gezel glaszetter
Omschrijving
De gezel glaszetter verricht zelfstandig werkzaamheden binnen diverse eenvoudige en complexere projecten. Hierbij vervult die vaak de rol van coördinator of leidinggevende en neemt die de praktische projectleiding en begeleiding van studenten en/of nieuwe werknemers op zich. Ook adviseert die klanten en samenwerkingspartners over de verschillende functies en mogelijkheden van glas en eventuele aanvullende diensten. De gezel glaszetter stemt de werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen zoals collega’s, opdrachtgever en (keten)samenwerkingspartners. Hierbij wordt van de gezel glaszetter een proactieve rol verwacht. Bij problemen is de gezel glaszetter bovendien in staat om de planning bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit en klanttevredenheid.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25945 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Glaszetten ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024
Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen K1016 01-08-2024
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Kennismaking met glas in lood K0222 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Reparatiewerkzaamheden voor de Glaszetter K0093 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024