Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gezel glaszetter
Omschrijving
De gezel glaszetter verricht zelfstandig werkzaamheden binnen diverse eenvoudige en complexere projecten. Hierbij vervult die vaak de rol van coördinator of leidinggevende en neemt die de praktische projectleiding en begeleiding van studenten en/of nieuwe werknemers op zich. Ook adviseert die klanten en samenwerkingspartners over de verschillende functies en mogelijkheden van glas en eventuele aanvullende diensten. De gezel glaszetter stemt de werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen zoals collega’s, opdrachtgever en (keten)samenwerkingspartners. Hierbij wordt van de gezel glaszetter een proactieve rol verwacht. Bij problemen is de gezel glaszetter bovendien in staat om de planning bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten, kwaliteit en klanttevredenheid.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25945 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Glaszetten