Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Nucleaire technologie - K1404
Omschrijving
Met dit keuzedeel krijgt de beginnend beroepsbeoefenaar inzicht in systemen, procedures en risicobeheersing in een industriële omgeving gericht op de opwekking van kernenergie en de behandeling en verwerking van radioactief afval. De beginnend beroepsbeoefenaar krijgt inzicht in de systemen en installaties die in een nucleaire installatie worden gebruikt, de gevaren en de geldende veiligheidsmaatregelen. Daarnaast is dit keuzedeel gericht op het verwerven van inzicht in gezondheidseffecten en de normen voor stralingsbescherming. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar de bedrijfsvoering in een nucleaire installatie en de wijze waarop verantwoordelijkheden zijn verdeeld en worden gecontroleerd kennen. De beginnend beroepsbeoefenaar ontwikkelt inzicht in zowel technische als organisatorische processen en kan op basis hiervan de juiste procedures toepassen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot