Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Bootmannen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar* draagt een grote verantwoordelijkheid. De beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken over een goede fysieke en mentale conditie. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt geregeld onder spanning en moeilijke omstandigheden waarbij die oplossingsgericht moet handelen. De beginnend beroepsbeoefenaar moet soms lastige beslissingen (vlot) kunnen en durven nemen om de veiligheid van zichzelf en anderen te garanderen. De beginnend beroepsbeoefenaar is voldoende communicatief vaardig en past de manier van communiceren aan de ontvanger aan. De beginnend beroepsbeoefenaar moet in staat zijn opdracht te geven tot en controle uit te oefenen over alle taken die worden uitgevoerd door de in afdeling 1 van bijlage II van richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad, hetgeen inhoudt dat die over adequate capaciteiten moet beschikken om deze taken uit te voeren. *Wanneer in het kwalificatiedossier Bootmannen (gewijzigd 2024) gesproken wordt over "de beginnend beroepsbeoefenaar" betreft het in de werkprocessen op operationeel niveau de matroos (dus niet volmatroos of stuurman). In werkprocessen op leidinggevend niveau betreft het de schipper.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23390 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Bootman 3 25973 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024  
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Leidinggeven K0061 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Transportmodaliteiten; vervoer in en rond de havens K0571 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Verkenning van de haven K0598 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024