Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Bootmannen
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar* draagt een grote verantwoordelijkheid. De beginnend beroepsbeoefenaar moet beschikken over een goede fysieke en mentale conditie. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt geregeld onder spanning en moeilijke omstandigheden waarbij die oplossingsgericht moet handelen. De beginnend beroepsbeoefenaar moet soms lastige beslissingen (vlot) kunnen en durven nemen om de veiligheid van zichzelf en anderen te garanderen. De beginnend beroepsbeoefenaar is voldoende communicatief vaardig en past de manier van communiceren aan de ontvanger aan. De beginnend beroepsbeoefenaar moet in staat zijn opdracht te geven tot en controle uit te oefenen over alle taken die worden uitgevoerd door de in afdeling 1 van bijlage II van richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad, hetgeen inhoudt dat die over adequate capaciteiten moet beschikken om deze taken uit te voeren. *Wanneer in het kwalificatiedossier Bootmannen (gewijzigd 2024) gesproken wordt over "de beginnend beroepsbeoefenaar" betreft het in de werkprocessen op operationeel niveau de matroos (dus niet volmatroos of stuurman). In werkprocessen op leidinggevend niveau betreft het de schipper.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23390 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Bootman 3 25973 01-08-2024