Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround samenbouwer luchtvaartuigen
Omschrijving
De Allround samenbouwer luchtvaartuigen werkt bij een bedrijf dat hoogwaardige onderdelen voor civiele en/of militaire luchtvaartuigen of gehele luchtvaartuigen vervaardigt en daartoe onderdelen samenbouwt. Het eindproduct kan bijvoorbeeld een vliegtuigdeur zijn of een staartstuk. Meestal werkt de Allround samenbouwer luchtvaartuigen in een werkplaats in het eigen bedrijf. Op het werk is interne en externe kwaliteits- en veiligheidsregelgeving van toepassing. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen is daarom kwaliteits- en veiligheidsbewust, kritisch op het eigen werk en dat van anderen en alert op fouten en afwijkingen in het proces en/of product. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen werkt zorgvuldig en accuraat en past de in het bedrijf en de sector geldende regels en procedures toe. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen is zich bewust van de afbreukrisico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid en werkt daarom bedachtzaam en geconcentreerd. Fouten of afwijkingen kunnen namelijk hoge (herstel)kosten en/of gevaar voor de luchtwaardigheid van het product veroorzaken. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen kent de eigen plaats in het productieproces en de productieketen. Deze beroepsbeoefenaar kan goed (interdisciplinair) samenwerken met anderen en communiceren over het vak met collega’s. Daartoe beschikt de Allround samenbouwer luchtvaartuigen over de benodigde sociale en communicatieve vaardigheden en is bereid diens kennis over te dragen aan anderen. Daarnaast is die vaktechnisch goed onderlegd, leergierig en uit oogpunt van kostenbeheersing en milieu zuinig met materialen en energie.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25939 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Luchtvaarttechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2024
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2024
Basis niet-destructief onderzoek K0787 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Composieten onderhoud & reparatie K0853 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Drones - techniek K0860 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Introductie instructie geven bij Defensie K1157 01-08-2024
Introductie leidinggeven bij Defensie K1158 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2024 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 2 en 3 K1112 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Verdieping niet-destructief onderzoek K0838 01-08-2024
Werken in de keten geschikt voor niveau 2 en 3 K1115 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024