Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Allround samenbouwer luchtvaartuigen
Omschrijving
De Allround samenbouwer luchtvaartuigen werkt bij een bedrijf dat hoogwaardige onderdelen voor civiele en/of militaire luchtvaartuigen of gehele luchtvaartuigen vervaardigt en daartoe onderdelen samenbouwt. Het eindproduct kan bijvoorbeeld een vliegtuigdeur zijn of een staartstuk. Meestal werkt de Allround samenbouwer luchtvaartuigen in een werkplaats in het eigen bedrijf. Op het werk is interne en externe kwaliteits- en veiligheidsregelgeving van toepassing. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen is daarom kwaliteits- en veiligheidsbewust, kritisch op het eigen werk en dat van anderen en alert op fouten en afwijkingen in het proces en/of product. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen werkt zorgvuldig en accuraat en past de in het bedrijf en de sector geldende regels en procedures toe. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen is zich bewust van de afbreukrisico’s op het gebied van kwaliteit en veiligheid en werkt daarom bedachtzaam en geconcentreerd. Fouten of afwijkingen kunnen namelijk hoge (herstel)kosten en/of gevaar voor de luchtwaardigheid van het product veroorzaken. De Allround samenbouwer luchtvaartuigen kent de eigen plaats in het productieproces en de productieketen. Deze beroepsbeoefenaar kan goed (interdisciplinair) samenwerken met anderen en communiceren over het vak met collega’s. Daartoe beschikt de Allround samenbouwer luchtvaartuigen over de benodigde sociale en communicatieve vaardigheden en is bereid diens kennis over te dragen aan anderen. Daarnaast is die vaktechnisch goed onderlegd, leergierig en uit oogpunt van kostenbeheersing en milieu zuinig met materialen en energie.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25939 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Luchtvaarttechniek