Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Technicus mechanica luchtvaartuigen
Omschrijving
De Technicus mechanica luchtvaartuigen heeft aanleg voor werken met techniek en interesse in de luchtvaartsector. Het werk vindt bij een aan luchtvaart gerelateerde organisatie plaats, gericht op het inspecteren en onderhouden van (veelal complexe) mechanische en elektrische systemen en componenten van een luchtvaartuig. Bijvoorbeeld als gevolg van een storingsmelding van de stroom- of brandstofvoorziening, een niet startende motor, uitgevallen besturing of een lekkende leiding. Alle technische werkzaamheden van een Technicus mechanica luchtvaartuigen staan in direct verband met Part 66/145 Aircraft Maintenance Licence. Hiervoor worden altijd de relevante brondocumenten geraadpleegd, zoals historische maintenance data, Maintenance Manuals, inspectiekaarten, checklists, Service Bulletins of andere fabrieksdocumenten. Voor een optimale beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat de Technicus mechanica luchtvaartuigen een professionele beroepshouding heeft en over een technisch en ruimtelijk inzicht beschikt. Hierbij is die gericht op het leveren van goede kwaliteit en is die goed op de hoogte van instructies, procedures en werkwijzen. Hierbij komt het voor dat een Technicus mechanica luchtvaartuigen collega's op de werkvloer vakinhoudelijk begeleidt en hiervoor operationele verantwoordelijkheid draagt. De Technicus mechanica luchtvaartuigen werkt altijd onder supervisie van een leidinggevende. Het komt voor dat er in internationaal verband gewerkt wordt. Hierbij horen dikwijls wisselende werktijden, zowel in een dagdienst als in een nachtdienst. De Technicus mechanica luchtvaartuigen werkt gedisciplineerd, wijkt niet af van veiligheidseisen, is zoveel mogelijk probleemoplossend en -voorkomend en heeft een groot verantwoordelijkheids- en kwaliteitsbesef. Over de werkzaamheden worden veel gegevens bijgehouden en wordt aan een leidinggevende gerapporteerd.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25941 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Luchtvaarttechniek 3D-tekenen K0280 01-08-2024
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Basis composieten K0786 01-08-2024
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2024
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2024
Basis niet-destructief onderzoek K0787 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Composieten onderhoud & reparatie K0853 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Doorstroom naar HBO Aviation K0892 01-08-2024
Drones - techniek K0860 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaam aangedreven luchtvaartuigen K1436 Concept
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Introductie instructie geven bij Defensie K1157 01-08-2024
Introductie leidinggeven bij Defensie K1158 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Maintenance, repair and overhaul fuel tanks K0772 01-08-2024
Onderhoud en/of inspectie aan helikopters K0822 01-08-2024
Onderhoud en/of inspectie aan vliegtuigzuigermotoren K0823 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Specifieke gasturbinemotoren K1164 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Verdieping bedrijfsspecifieke productieprocessen voor niveau 4 K1113 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Verdieping niet-destructief onderzoek K0838 01-08-2024
Vliegtuigtype Familiarization training K0973 01-08-2024
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken in de keten geschikt voor niveau 4 K1116 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024