Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur luchtvaartuigen
Omschrijving
De Monteur luchtvaartuigen heeft aanleg voor werken met techniek en interesse in de luchtvaartsector. Het werk vindt bij een aan de luchtvaart gerelateerde organisatie plaats, gericht op het (veelal preventief) onderhouden en repareren van systemen en/of componenten van een luchtvaartuig. Alle technische werkzaamheden van een Monteur luchtvaartuigen staan in direct verband met Part 66/145 Aircraft Maintenance Licence (AML). Hiervoor worden altijd de relevante brondocumenten geraadpleegd, zoals Maintenance Manuals, inspectiekaarten, checklists, Service Bulletins of andere fabrieksdocumenten. Voor een optimale beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat de Monteur luchtvaartuigen een professionele beroepshouding heeft en over een technisch en ruimtelijk inzicht beschikt. Hierbij is die gericht op het leveren van goede kwaliteit en is die goed op de hoogte van instructies, procedures en werkwijzen. De Monteur luchtvaartuigen werkt zelfstandig of samen met collega's aan een afgebakende opdracht, maar wel altijd onder supervisie van een leidinggevende. Het komt voor dat de Monteur luchtvaartuigen in internationaal verband werkt. Hierbij horen dikwijls wisselende werktijden, zowel in een dagdienst als in een nachtdienst. De Monteur luchtvaartuigen werkt gedisciplineerd, wijkt niet af van veiligheidseisen, is zoveel mogelijk probleemoplossend en -voorkomend en heeft een groot verantwoordelijkheids- en kwaliteitsbesef. Over de werkzaamheden worden veel gegevens bijgehouden en wordt aan een leidinggevende gerapporteerd.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25937 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Luchtvaarttechniek