Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur luchtvaartuigen
Omschrijving
De Monteur luchtvaartuigen heeft aanleg voor werken met techniek en interesse in de luchtvaartsector. Het werk vindt bij een aan de luchtvaart gerelateerde organisatie plaats, gericht op het (veelal preventief) onderhouden en repareren van systemen en/of componenten van een luchtvaartuig. Alle technische werkzaamheden van een Monteur luchtvaartuigen staan in direct verband met Part 66/145 Aircraft Maintenance Licence (AML). Hiervoor worden altijd de relevante brondocumenten geraadpleegd, zoals Maintenance Manuals, inspectiekaarten, checklists, Service Bulletins of andere fabrieksdocumenten. Voor een optimale beroepsuitoefening is het noodzakelijk dat de Monteur luchtvaartuigen een professionele beroepshouding heeft en over een technisch en ruimtelijk inzicht beschikt. Hierbij is die gericht op het leveren van goede kwaliteit en is die goed op de hoogte van instructies, procedures en werkwijzen. De Monteur luchtvaartuigen werkt zelfstandig of samen met collega's aan een afgebakende opdracht, maar wel altijd onder supervisie van een leidinggevende. Het komt voor dat de Monteur luchtvaartuigen in internationaal verband werkt. Hierbij horen dikwijls wisselende werktijden, zowel in een dagdienst als in een nachtdienst. De Monteur luchtvaartuigen werkt gedisciplineerd, wijkt niet af van veiligheidseisen, is zoveel mogelijk probleemoplossend en -voorkomend en heeft een groot verantwoordelijkheids- en kwaliteitsbesef. Over de werkzaamheden worden veel gegevens bijgehouden en wordt aan een leidinggevende gerapporteerd.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25937 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Luchtvaarttechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2024
Basis inzetbaarheid als militair K1153 01-08-2024
Basis militaire fysieke en mentale fitheid K1154 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 01-08-2024 01-08-2024
Solliciteren K0097 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2024
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2024