Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Helpende Zorg en Welzijn
Omschrijving
De helpende zorg en welzijn kan werken in een ondersteunende rol in de eigen woon/leefomgeving van de cliënt, maar ook in een omgeving waar de cliënt langdurig of tijdelijk verblijft, zoals een verzorgingstehuis, verpleeghuis, woonzorgcentrum, revalidatieafdeling, een woonvorm voor begeleid wonen, dagbesteding, in de kinderopvang, thuiszorg of een ziekenhuis. De helpende zorg en welzijn voert vraaggericht ondersteunende taken uit ten behoeve van een of meer cliënten en diens naastbetrokkenen. Hierbij houdt die rekening met de afspraken in het zorgplan en heeft die aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naastbetrokkenen en de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond. De helpende zorg en welzijn bewaakt de privacy en is zich bewust van het effect van het eigen handelen en gedrag.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25960 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dienstverlening ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-08-2024
Assisteren bij beheer van gebouwen K0246 01-08-2024
Assisteren bij Facilitaire Diensten K0005 01-08-2024
Assisteren bij Sport en Recreatie K0006 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn K0207 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-08-2024
Eetcultuur en -wensen K0032 01-08-2024
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-08-2024
Engels A2/B1 K0802 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A1 K0508 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Lifeguard K0234 01-07-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Schoonmaken K0171 01-08-2024
Solliciteren K0097 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Sportspecialisatie basis nr. 1 K0235 01-07-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 01-08-2024
Verdieping in de zorg geschikt voor niveau 2 K1005 01-08-2024
Verrijking leervaardigheden K0440 01-08-2024
Voeding & hospitality in zorg en welzijn K1137 01-08-2024
Werken met kinderen in de gastouderopvang K1167 01-08-2024
Zorg en technologie toepassen K0136 01-08-2024