Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Audiciens
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar moet er voor zorgen dat de verwachting van de cliënt in overeenstemming wordt gebracht met het maximaal te behalen resultaat. Dit vereist een goed uitgevoerd onderzoek, goed inlevingsvermogen in de situatie van de cliënt en diens omgeving en een geduldige communicatie. Gehoorproblemen leveren vaak emotionele situaties op voor de cliënt en diens omgeving. Ook zijn cliënten niet altijd gewend aan of bekend met technische hulpmiddelen. Het komt voor dat cliënten niet een juiste inschatting maken van problemen. Zo kan een cliënt menen dat een hoortoestel of ander hoorhulpmiddel nog niet nodig is, terwijl de werkelijkheid anders is. De beginnend beroepsbeoefenaar moet dan de juiste vragen stellen vanuit diens expertise en gesprekstechnieken, zodat het werkelijke probleem en de (latente) behoefte boven komt. De beginnend beroepsbeoefenaar moet hierbij een inschatting maken of die het probleem kan verhelpen of dat een doorverwijzing nodig is. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt secuur, klantgericht, accuraat, veilig en hygiënisch volgens het hygiëneprotocol. Tijdens de werkzaamheden handelt de beginnend beroepsbeoefenaar volgens de geldende protocollen, kwaliteitscriteria, -normen, -richtlijnen en wetgeving. De beginnend beroepsbeoefenaar maakt altijd de afweging of die de cliënt zelf verder kan en mag behandelen of dat die deze adviseert een audioloog of kno-arts (via huisarts) te bezoeken. De beginnend beroepsbeoefenaar is in staat het overzicht te bewaren in diens werkzaamheden, en bewaakt hierin de balans tussen clientcontact en nevenactiviteiten. De beginnend beroepsbeoefenaar beschikt hierin over de juiste mate van ondernemerschap en eigenaarschap, om deze balans te bereiken. De beginnend beroepsbeoefenaar geeft te allen tijde een klantgericht advies, waarin die de behoefte van de cliënt en de meerwaarde die de betreffende voorziening heeft voor de cliënt samen laat komen met het commercieel belang. De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een positieve houding ten opzichte van digitaal werken en is in staat om cliënten te motiveren om de digitale cliëntomgeving te gebruiken. De beginnend beroepsbeoefenaar is proactief in het op de hoogte blijven van ontwikkelingen in het vak. Nieuwe technologische mogelijkheden vereisen dat de beginnend beroepsbeoefenaar regelmatig cursussen en nascholingsactiviteiten volgt en de vakliteratuur bijhoudt. Daarnaast is het doorlopend onderhouden van vaardigheden ook van groot belang.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23388 01-08-2024  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Audicien 4 25969 01-08-2024
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024  
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024  
Diversiteit K0024 01-08-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024  
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024  
Lean en creatief K0512 01-08-2024  
Leidinggeven K0061 01-08-2024  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024  
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024  
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024  
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024  
Verdieping audiologisch advies K1288 Concept  
Verdieping audiometrische evaluatie K0452 01-08-2024  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024  
Verdieping hoorhulpmiddelen K0453 01-08-2024  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024  
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024  
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024