Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Creatief ondernemerschap - K1385
Omschrijving
Het keuzedeel Creatief ondernemerschap biedt de beginnend beroepsbeoefenaar een verbreding van de vakkennis en vaardigheden met betrekking tot het (hybride) ondernemerschap in de creatieve sector. Dat wil zeggen ondernemerschap waarin ook vaak in loondienst of langdurig in wisselende projecten als projectmedewerker kan worden gewerkt. Deze vorm van werkzaam zijn is uniek in de creatieve industrie. Na afronding van dit keuzedeel is de deelnemer beter in staat om de eigen creativiteit als product en/of dienst in de markt te brengen; deze is beter in staat een vraagprijs voor die eigen creativiteit vast te stellen, zichzelf te profileren en de eigen creativiteit te promoten binnen de creatieve industrie. Daarnaast weet de deelnemer hoe te voldoen aan wettelijke verplichtingen en bijhouden van een administratie, hoe de markt in de sector te verkennen en hoe eventueel samen te werken als ondernemer. Als laatste leert de deelnemer hoe deze het eigen intellectueel eigendom kan beschermen.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
29-04-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot