Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Kapitein binnenvaart
Omschrijving
De kapitein binnenvaart is ondernemend, kan leidinggeven en heeft een helikopterview. De beginnend beroepsbeoefenaar fungeert hierbij als voorbeeld voor de andere bemanningsleden. De beginnend beroepsbeoefenaar draagt een grote verantwoordelijkheid en moet soms lastige beslissingen kunnen en durven nemen. De kapitein binnenvaart is zich bewust van het vervoer over binnenwater en de rol hiervan binnen de logistieke keten waarin de vraag naar innovatieve vervoerssystemen van deur tot deur toeneemt. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van de mogelijkheden tot samenwerking met andere modaliteiten om tot logistieke oplossingen in de totale keten te komen en een modal shift naar binnenvaart te bevorderen. De kapitein binnenvaart kan leidinggeven en fungeert hierbij als voorbeeld voor de andere bemanningsleden. De beginnend beroepsbeoefenaar draagt een grote verantwoordelijkheid en moet soms lastige beslissingen kunnen en durven nemen. De beginnend beroepsbeoefenaar moet in staat zijn opdracht te geven tot en controle uit te oefenen over alle taken die worden uitgevoerd door de in afdeling 1 van bijlage II van richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad, bedoelde andere dek-bemanningsleden en de machinist, hetgeen inhoudt dat hij over adequate capaciteiten moet beschikken om deze taken uit te voeren.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25972 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Binnenvaart