Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Schipper binnenvaart
Omschrijving
De schipper binnenvaart kan leidinggeven en fungeert hierbij als voorbeeld voor de andere bemanningsleden. De beginnend beroepsbeoefenaar draagt een grote verantwoordelijkheid en moet soms lastige beslissingen kunnen en durven nemen. De schipper binnenvaart moet in staat zijn opdracht te geven tot en controle uit te oefenen over alle taken die worden uitgevoerd door de in afdeling 1 van bijlage II van richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad, bedoelde andere dek-bemanningsleden en de machinist, hetgeen inhoudt dat die over adequate capaciteiten moet beschikken om deze taken uit te voeren.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25971 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Binnenvaart ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 3 K0262 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Containervaart I K0555 01-08-2024
Containervaart II K0556 01-08-2024
Digitale vaardigheden basis K0022 01-08-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Droge lading I K0557 01-08-2024
Droge lading II K0558 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep C K0030 01-08-2024
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 Concept
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 01-08-2024
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Nederlands 3F K0071 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Passagiersvaart I K0565 01-08-2024
Passagiersvaart II K0876 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Tankvaart I K0569 01-08-2024
Tankvaart II K0880 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Transportmodaliteiten; vervoer in en rond de havens K0571 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Verkenning van de haven K0598 01-08-2024
Vervoer gevaarlijke stoffen over de binnenwateren (ADN) K1136 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024