Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Schipper binnenvaart
Omschrijving
De schipper binnenvaart kan leidinggeven en fungeert hierbij als voorbeeld voor de andere bemanningsleden. De beginnend beroepsbeoefenaar draagt een grote verantwoordelijkheid en moet soms lastige beslissingen kunnen en durven nemen. De schipper binnenvaart moet in staat zijn opdracht te geven tot en controle uit te oefenen over alle taken die worden uitgevoerd door de in afdeling 1 van bijlage II van richtlijn (EU) 2017/2397 van het Europees Parlement en de Raad, bedoelde andere dek-bemanningsleden en de machinist, hetgeen inhoudt dat die over adequate capaciteiten moet beschikken om deze taken uit te voeren.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25971 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Binnenvaart