Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Uitvoerder
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar (de uitvoerder, ook wel de operationeel leidinggevende op het werk) geeft bij een middelgroot en groot bedrijf leiding aan één of meerdere projecten, stuurt het projectteam aan en werkt samen met de werkvoorbereider, de projectleider en de opzichter. De beginnend beroepsbeoefenaar is op de bouwplaats zowel procesmatig als productmatig verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de uitvoering van een project en alle daaraan gerelateerde aspecten. De beginnend beroepsbeoefenaar werkt daarbij onder de eindverantwoordelijkheid van de leidinggevende. De rol van de beginnend beroepsbeoefenaar is afwisselend organiserend, leidinggevend en aansturend, bewakend en initiërend van aard. De werkzaamheden volgen een vast patroon maar kunnen complexer worden door de aard van het werk en veranderende omstandigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar is zich bewust van de taakverzwarende eisen als gevolg van digitalisering, energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De beginnend beroepsbeoefenaar gaat flexibel om met veranderende omstandigheden en blijft resultaatgericht denken. Ook in stressvolle situaties is die in staat om problemen adequaat op te lossen en raadpleegt die indien nodig het projectteam of de leidinggevende.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25947 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Kaderfunctie afbouw en onderhoud ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-08-2024
Belevingsgericht werken K0790 01-08-2024
Bouwkundig advies bij onderhoud, verbouw en renovatie van vastgoed K0221 01-08-2024
Calculeren in de sector Techniek en gebouwde omgeving K0625 27-11-2024
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2024
Diversiteit K0024 01-08-2024
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2024
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2024
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2024
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2024
Engels B1/B2 K0803 01-08-2024
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2024
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2024
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2024
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2024
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2024
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2024
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2024
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2024
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 01-08-2024
Lean en creatief K0512 01-08-2024
Leidinggeven K0061 01-08-2024
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2024
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2024
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2024
Persoonlijk profileren K0877 01-08-2024
Praktijkonderzoek K0927 01-08-2024
Resultaatgericht samenwerken (projectuitvoering) K0193 01-08-2024
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2024
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2024
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2024
Topsportvaardigheden K0614 01-08-2024
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2024
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 01-08-2024
Voorbereiding havo biologie K0842 01-08-2024
Voorbereiding havo economie K0843 01-08-2024
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 01-08-2024
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 01-08-2024
Voorbereiding havo scheikunde K0847 01-08-2024
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 01-08-2024
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2024
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 01-08-2024