Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Steigers (de)monteren & installaties isoleren - K1409
Omschrijving
Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar het (onder toezicht) monteren en demonteren van steigers en het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden aan industriële installaties. De beginnend beroepsbeoefenaar leert specifieke kennis en vaardigheden van met name de omgevingsfactoren, de gevaarzetting en de verankering met als doel het beperken van persoonlijke afbreukrisico’s voor mens en materieel. Ook leert de beginnend beroepsbeoefenaar rekening te houden met de al aanwezige industriële systemen en de complexe veiligheidsomgeving van industriële installaties.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-08-2023
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot