Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Middenkader buitenrecreatie en educatie
Omschrijving
De allround coördinator-instructeur buitensport heeft passie voor het buiten werken en voor de natuur/groen. Bij alle werkzaamheden wordt de impact van en voor de omgeving en natuur, waaronder de bodem, het water en/of de flora en fauna afgewogen. De allround coördinator-instructeur buitensport heeft er plezier in om met mensen te werken. Hij stelt zich klantgericht, gastvrij, coöperatief en flexibel op, denkt actief mee over het invullen, ontwikkelen en uitvoeren van buitensportactiviteiten. Hij werkt vaak in het bijzijn van klanten, gasten, omstanders en/of derden. Hij dient zich bewust te zijn van en rekening te houden met zijn omgeving. Hij draagt verantwoordelijkheid en werkt samen met collega's. Hij is in staat om op vakkundige wijze instructie te geven over een buitensport. Hij heeft een hulpvaardige, coachende en stimulerende houding naar buitensportdeelnemers en/of collega’s. Hij is gedreven om een goede prestatie neer te zetten en is oplettend en alert. Hij werkt veilig, is integer en gaat respectvol om met de klanten/gasten/deelnemers en/of omstanders. Hij bewaakt waarden en normen en spreekt anderen aan op ongewenst gedrag om een sociaal veilig, omgevingsbewust en een sportief klimaat te borgen. Hij houdt zich aan de geldende protocollen en regelgeving. De allround coördinator-instructeur buitensport handelt binnen de grenzen van zijn verantwoordelijkheden en vraagt hulp of verwijst door bij vraagstukken die zijn verantwoordelijkheden overstijgen. In al zijn werkzaamheden streeft de allround coördinator-instructeur buitensport kwaliteit na en is hij kostenbewust. Hij is te allen tijde alert op de veiligheid van zichzelf en van klanten/gasten/deelnemers/omstanders en/of collega’s.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23342 01-08-2023 01-08-2024 01-08-2029  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Allround coördinator instructeur buitensport 4 25844 01-08-2023 01-08-2024 01-08-2029