Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Smart building
Omschrijving
De beginnend beroepsbeoefenaar heeft een adviserende, uitvoerende, coördinerende en verbindende rol en is een volwaardige gesprekspartner voor betrokkenen uit verschillende disciplines (bouw- én installatietechniek), zoals leveranciers en aannemers, maar bijvoorbeeld ook opdrachtgevers die betrokken zijn bij het (her)ontwerpen, beheren en renoveren van gebouwen. De beginnend beroepsbeoefenaar staat tijdens het gehele proces in contact met de volledige interdisciplinaire keten. De beginnend beroepsbeoefenaar hanteert dan ook een integrale aanpak bij het (her)ontwerpen, realiseren en beheren van woon-, werk- en leefomgevingen. Dit stelt specifieke eisen aan de sociaal-communicatieve vaardigheden. De beginnend beroepsbeoefenaar moet in staat zijn om integraal te denken en op verschillende niveaus en ook interdisciplinair helder te communiceren, in zowel woord als in schrift. Duurzaam en circulair denken en doen zijn daarbij in toenemende mate belangrijke uitgangspunten. De beginnend beroepsbeoefenaar houdt bij het verzamelen, verwerken en integreren van projectinformatie rekening met duurzaamheidsaspecten, zoals de energietransitie, circulair werken, klimaatadaptatie en het materialenpaspoort. Het is van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar beschikt over een analytisch vermogen en affiniteit heeft met gebouwen en met elektrotechnische en werktuigkundige installaties. Voor het realiseren van het werk is het van belang dat de beginnend beroepsbeoefenaar domein overstijgend kan opereren en over organisatorische competenties beschikt, zoals plannen en coördineren.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23370 01-08-2023  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Middenkaderfunctionaris smart building 4 25918 01-08-2023
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Architectuur trainee K0457 01-08-2023  
Bouwen met hout K1141 01-08-2023  
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-08-2023  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 01-08-2023  
Droning - toepassingen K0797 01-02-2023 01-01-2024  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-08-2023  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-08-2023  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-08-2023  
Duurzaam bouwen voor bouwplaatspersoneel K0895 01-08-2023  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-08-2023  
Embedded Design K0481 01-08-2023  
Energieneutraal ontwerpen en bouwen K1055 01-08-2023  
Engineering huis- en gebouwautomatisering K0804 01-03-2023  
Experimenteren met materialen en technieken K0435 01-08-2023  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-08-2023  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-08-2023  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-08-2023  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 01-08-2023  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 01-08-2023  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-08-2023  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-08-2023  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-08-2023  
Lean en creatief K0512 01-08-2023  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-08-2023  
Ondernemend vakmanschap, geschikt voor niveau 3 en 4 K0389 Concept  
Ondernemerschap mbo K0165 01-08-2023  
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-08-2023  
Security in systemen en netwerken 1 K0400 01-08-2023  
Security in systemen en netwerken 2 K0444 01-08-2023  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-08-2023  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-08-2023  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-08-2023  
Technisch Onderwijsassistent K0403 01-08-2024  
Van Afval Naar Grondstof K0375 01-08-2023  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 01-08-2023  
Voorbereiding hbo K0125 01-08-2023  
Voorbereiding hbo mechanica K1008 01-08-2023