Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Technisch Onderwijsassistent - K0403
Omschrijving
In het keuzedeel TOA leert de beginnend beroepsbeoefenaar om het onderwijsproces te ondersteunen. Hij ontwikkelt proeven en practica en zorgt voor de daarbij benodigde materialen. De TOA assisteert de docent in de lessituatie. Hij instrueert en begeleidt individuele leerlingen en/of kleine groepen leerlingen. De TOA zet kennis in op het gebied van biologie, natuurkunde, scheikunde en (laboratorium)techniek, maar ook op het gebied van didactiek en pedagogiek. De TOA kan proeven en practica demonstreren en uitvoeren en omgaan met software en randapparatuur. De TOA past veiligheidsvoorschriften toe en handhaaft deze.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-03-2016
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Analisten Biologisch medisch analist (4) 01-03-2016
Chemisch-fysisch analist (4) 01-03-2016
Analisten (Gewijzigd 2024) Biologisch medisch analist (4) 01-08-2024
Chemisch fysisch analist (4) 01-08-2024