Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Maritiem officier alle schepen
Omschrijving
De maritiem officier alle schepen werkt aan boord van alle typen koopvaardijschepen. Hij vaart bijvoorbeeld in de stukgoed- en droge bulkvaart, containervaart, koelvaart, tankvaart, zeesleepvaart, zware ladingvaart of de passagiersvaart. Hij is veelal werkzaam op grote schepen (bijvoorbeeld van 200 meter lengte) met meerdere laadruimen, met eigen laadgerei, met een grote verscheidenheid aan soorten lading die wordt vervoerd en met een grote verscheidenheid aan technische systemen aan boord. De maritiem officier alle schepen is een generalist die zowel de nautische taken, de ladingtaken als de technische taken kan uitvoeren. Hij komt vooral tot zijn recht op schepen waar de bedrijfsvoering is geïntegreerd. Hij is een multifunctioneel inzetbare scheepsofficier, van wie de bedrijfstak brede kennis en vaardigheden vereist.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25516 01-08-2016 01-08-2021 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Koopvaardij