Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Maritieme Waterbouw
Omschrijving
Het baggeren gebeurt vaak in het buitenland. De maritiem waterbouwer moet in het buitenland willen werken en dus ook langere tijd van huis kunnen zijn. Het samenwerken en het samen leven op een baggerwerktuig/schip vereist teamwork en een instelling die gericht is op samenwerking. Het ontbreken van sterke, van buitenaf herkenbare en zichtbare hiërarchie vereist een professionele houding van de maritiem waterbouwer. De maritiem waterbouwer beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en let bewust op het toepassen en naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Hij kan omgaan met onvoorziene omstandigheden en daarop daadkrachtig handelen. Omdat het baggerwerktuig/schip een zelfvoorzienend bedrijf is moet hij op een divers gebied in staat zijn om probleemoplossend te kunnen handelen. Dat betekent dat hij flexibel en inventief moet zijn. Elk baggerwerktuig/schip wordt volgens eigen specificaties gebouwd. Vaak worden baggerwerktuigen/schepen aangepast/omgebouwd in functie van de opdracht. Afhankelijk van de activiteiten en de aard van de baggerspecie worden andere technieken toegepast en gespecialiseerde baggerwerktuigen ingezet. De maritiem waterbouwer moet kunnen omgaan met deze diversiteit en zich verdiepen in de specificaties van het baggermaterieel. Van hem wordt abstractievermogen verwacht om problemen op te lossen of innovaties in de organisatie door te voeren.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23204 01-08-2016 01-08-2021 01-08-2027  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Stuurman waterbouw 4 25520 01-08-2016 01-08-2021 01-08-2027
Scheepswerktuigkundige waterbouw 4 25521 01-08-2016 01-08-2021 01-08-2027