Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Expressief talent - K0152
Omschrijving
Met het keuzedeel Expressief talent leert de beginnend beroepsbeoefenaar eigen talenten op expressief/creatief terrein te ontdekken en verder te ontwikkelen. Op basis van dit leerproces leert zij* de doelgroep te begeleiden, te stimuleren en te inspireren bij de ontwikkeling. Om eigen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen is in dit keuzedeel veel ruimte voor 'beleving' van kunst en cultuur, het exploreren van diverse kunst/expressievormen en het (zelf) doorlopen van een creatief proces op het gebied van beeld, dans, drama, muziek en spel en beweging. Voor het ontwikkelen van expressief/creatief talent van de doelgroep leert zij de doelgroep te begeleiden, divergente activiteiten te bedenken en aan te bieden passend bij de mogelijkheden (op motorisch, sociaal en cognitief gebied) en de interesses en behoefte van de doelgroep. *Overal waar zij of haar staat kan ook worden gelezen hij of hem.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-03-2016
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-03-2016
Begeleider gehandicaptenzorg (3) 19-07-2016
Begeleider specifieke doelgroepen (3) 01-03-2016
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 19-07-2016
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-03-2016
Thuisbegeleider (4) 01-03-2016
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Begeleider maatschappelijke zorg (3) 01-08-2022
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2016) Mbo-Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (4) 19-07-2016
Mbo-Verpleegkundige gehandicaptenzorg (GHZ) (4) 19-07-2016
Mbo-Verpleegkundige verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT) (4) 19-07-2016
Mbo-Verpleegkundige ziekenhuis (ZH) (4) 19-07-2016
Mbo-Verpleegkundige (Gewijzigd 2020) Mbo-Verpleegkundige (4) 24-01-2020
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-03-2016
Onderwijsassistent (4) 01-03-2016
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-03-2016
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-01-2019
Onderwijsassistent (4) 01-01-2019
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-01-2019
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-08-2021
Sociaal werk Sociaal-cultureel werker (4) 01-03-2016
Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (4) 01-03-2016
Sociaal werk (Gewijzigd 2020) Sociaal werker (4) 23-08-2019
Sociaal werk (Gewijzigd 2024) Sociaal werker (4) 01-08-2024
Verzorgende IG (Gewijzigd 2016) Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) (3) 01-03-2016
Gehandicaptenzorg (GHZ) (3) 01-03-2016
Kraamzorg (KZ) (3) 01-03-2016
Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) (3) 01-03-2016
Verzorgende-IG (Gewijzigd 2020) Verzorgende-IG (3) 24-01-2020
Zorg en groen Persoonlijk begeleider zorgboerderij (4) 01-08-2022
Zorgbedrijf en dierhouderij Werkbegeleider zorgbedrijf-dierhouderij (3) 01-08-2023
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2023
Zorgboerderij (Gewijzigd 2024) Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2024
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2024
Zorgboerderij (Gewijzigd 2024) Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2024
Werkbegeleider zorgboerderij (3) 01-08-2024
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Medewerker food en hospitality 01-04-2020
Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen 01-03-2021
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 01-08-2020
Vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn 01-08-2018
Werkbegeleider zorgbedrijf dierhouderij 01-01-2022