Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Restauratievakmanschap in de bouw
Omschrijving
De Specialist Restauratie is nieuwsgierig naar de wijze waarop constructies in elkaar zitten of hebben gezeten. Hij is creatief en oplossingsgericht in de aanpak van zijn werk. De Specialist Restauratie moet handelen volgens de geldende richtlijnen. Hij moet zich continu realiseren wat het effect van zijn handelen zal zijn op het object. Elke ingreep is in meer of minder mate een aantasting van de cultuurhistorische waarde(n). Hij dient daarom zorgvuldig, voorzichtig en restauratie-ethisch te handelen, volgens het principe van “conserverend herstel”. Daarbij moet hij de grenzen van zijn kunnen goed kennen en hiernaar handelen. Hij is kritisch op hetgeen hij meent waar te nemen aan het object en kritisch op zijn handelen. Wanneer hij het verstandig vindt om bepaalde taken niet (zelf) uit te voeren, moet hij dit afstemmen met zijn opdrachtgever en met andere (gespecialiseerde) collega's.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23197 01-08-2016  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Specialist Restauratie Timmerwerk 4 25505 01-08-2016
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 01-04-2019  
Specialist Restauratie Metselwerk 4 25506 01-08-2016
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 01-04-2019