Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Combifunctionaris IKC / Brede School - K0145
Omschrijving
In dit keuzedeel komt het specifieke van het werken binnen een Integraal Kindcentrum (IKC) aan de orde. Er worden kennis en vaardigheden beschreven die een beginnend beroepsbeoefenaar voorbereiden op het werken in een IKC. Hierbij ligt de focus op het ondersteunen en stimuleren van kinderen in hun doorgaande ontwikkeling. Er wordt aandacht besteed aan de specifieke rol van de pedagogisch werker in een IKC: het volgen van een kleinere groep kinderen met extra aandacht, het optreden als hun belangenbehartiger en het leggen van verbindingen met overige professionals binnen het IKC.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-03-2016 01-08-2022
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-03-2016 01-08-2022
Onderwijsassistent (4) 01-03-2016 01-08-2022
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-01-2019 01-08-2022
Onderwijsassistent (4) 01-01-2019 01-08-2022
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021 01-08-2022
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021 01-08-2022
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2016) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sport, bewegen en gezondheid (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sportinstructie, training en coaching (4) 13-11-2020 01-08-2022
Sport- en bewegingsleider (3) 13-11-2020 01-08-2022
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2018) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sport- en bewegingsagogie (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sport, bewegen en gezondheid (4) 13-11-2020 01-08-2022
Coördinator sportinstructie, training en coaching (4) 13-11-2020 01-08-2022
Sport- en bewegingsleider (3) 13-11-2020 01-08-2022