Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam BSO 4 tot 8 jaar - K0793
Omschrijving
Via het verdiepende keuzedeel BSO 4 tot 8 jaar verkrijgt de beginnend beroepsbeoefenaar specifieke vakkennis en vaardigheden ten behoeve van de brede ontwikkeling en het welbevinden van jonge kinderen binnen de BSO. Daarbij stemt zij af met de bij het kind betrokken partijen, zoals het basisonderwijs. De beginnend beroepsbeoefenaar moet de ontwikkelingslijn van het kind volgen, er met afstand naar kunnen kijken en bepalen welke aanpak erbij nodig is. Bij de ontwikkeling van de kinderen zijn welbevinden en betrokkenheid belangrijke voorwaarden. Speciale aandacht is er binnen het keuzedeel voor het observeren van kinderen, het aansluiten bij de belevingswereld en introduceren in de wereld en het zorgen dat verwonderen, verkennen en experimenteren worden gestimuleerd.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
19-07-2017
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Pedagogisch Werk Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 19-07-2017
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 19-07-2017
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2019) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-01-2019
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-01-2019
Pedagogisch Werk (Gewijzigd 2021) Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (4) 01-08-2021
Onderwijsassistent (4) 01-08-2021
Pedagogisch medewerker kinderopvang (3) 01-08-2021
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2016) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 24-01-2020
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2018) Coördinator buurt, onderwijs en sport (4) 24-01-2020
Sport en Bewegen (Gewijzigd 2023) Buurtsportcoach (4) 01-08-2023
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen 01-04-2022