Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer
Omschrijving
Flexibiliteit is van belang om te kunnen omgaan met veranderende omstandigheden in werkwijze, aanpak en werkzaamheden. De Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer moet regelmatig wisselen van taken en werkzaamheden. De Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Hij wordt in zijn werk regelmatig geconfronteerd met noviteiten met mogelijk nieuwe werkwijzen als gevolg. Hij stelt zich daarin positief op en doet het benodigde om veranderingen zich eigen te maken. Creativiteit en exclusiviteit zijn van belang, omdat het product zichzelf moet verkopen en omdat er vaak maatwerk wordt geleverd. Gevoel voor verfijning en detaillering is zeer belangrijk. Conceptueel en systematisch denken is van belang om op basis van een ontwerp een product te kunnen produceren en alle benodigde productiestappen te kunnen plannen. Een zekere doortastendheid is van belang aangezien de Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer nieuwe bewerkingen uitvoert en/of met onbekende materialen werkt. Resultaat: Meubels en/of (scheeps)interieurs van hout en plaatmateriaal zonodig op locatie geplaatst Functionerend meubelbedrijf of meubelafdeling
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25019 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2030  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Meubels en (scheeps)interieurs maken 3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016