Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Meubels en (scheeps)interieurs maken
Omschrijving
Gezien de aard van de werkzaamheden en de voorschriften wordt van beginnend beroepsbeoefenaars verwacht dat zij zorgvuldig en nauwkeurig zijn. Precies en maatvast werken is van belang voor de beginnend beroepsbeoefenaars omdat het maatwerk betreft. Nauwkeurigheid, netheid en concentratie zijn tijdens de werkzaamheden van belang, omdat er tijdens de werkzaamheden een goede balans gevonden moet worden tussen snelheid en kwaliteit en omdat er hoge eisen worden gesteld aan het eindresultaat. Stressbestendigheid is van belang, omdat beginnend beroepsbeoefenaars onder tijdsdruk kunnen komen te werken. Ze reageren dan kalm op onverwachte ontwikkelingen en problemen. Veiligheidsbewustzijn is van belang om de gezondheid en die van de collega’s niet in gevaar te brengen. Veiligheidsregels worden als vanzelfsprekend in acht genomen. Bij alle werkzaamheden dienen ze de (bedrijfs)voorschriften op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbo en milieu in acht te nemen. Ook wordt van hen verwacht dat ze zowel zelfstandig als samen kunnen werken. In voorkomende gevallen lost hij (in overleg) problemen op, neemt de benodigde maatregelen of waarschuwt de leidinggevende. Ten slotte moeten ze zich bewust zijn van het belang van kwaliteit en (in overleg) problemen kunnen oplossen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23008 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2030  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 2 25018 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
(De)montage en plaatsing interieurartikelen K0001 01-10-2022  
2D-tekenen K0279 12-10-2016  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024  
Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 3 25017 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
2D-tekenen K0279 12-10-2016  
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016  
Ondernemend meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer 4 25019 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2030
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016  
Werkvoorbereider meubelindustrie/(scheeps)interieurbouw 4 25020 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2029
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D modellen & graphics in verschillende media-uitingen K0726 01-02-2024  
3D-modeling productietekeningen meubelindustrie K0329 01-03-2016