Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Keuzedeel
Naam Verplegende en verpleegtechnische handelingen - K0119
Omschrijving
Het keuzedeel is een verdieping. Het keuzedeel bevat verplegende en verpleegtechnische handelingen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: - Verzamelt gegevens over de gezondheidstoestand van de cliënt; - Verwerkt gegevens met betrekking tot de gezondheid in het ondersteuningsplan; - Onderkent dreigende en bestaande gezondheidsproblemen; - Biedt passende zorg; - Voert verpleegtechnische handelingen uit; - Evalueert en legt de zorgverlening vast.
Geldigheidsinformatie Geldig vanaf Geldig tot
01-03-2016
Dossier Kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2016) Agogisch medewerker GGZ (4) 01-03-2016
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg (4) 01-03-2016
Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen (4) 01-03-2016
Thuisbegeleider (4) 01-03-2016
Maatschappelijke Zorg (Gewijzigd 2022) Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg (4) 01-08-2022
Zorg en groen Persoonlijk begeleider zorgboerderij (4) 01-08-2022
Zorgboerderij Persoonlijk werkbegeleider zorgboerderij (4) 01-08-2023
Cross-over kwalificatie Koppeling vanaf Koppeling tot  
Persoonlijk begeleider zorgboerderij 01-02-2019