Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Samenbouwer vliegtuigbouw
Omschrijving
De samenbouwer vliegtuigbouw bouwt afzonderlijke metalen onderdelen samen tot vliegtuigonderdelen en verricht aanpassingen en reparaties aan metalen vliegtuigonderdelen. Voor het uitvoeren van werkzaamheden als samenbouwer vliegtuigbouw zijn de volgende kenmerkende houdingsaspecten van belang; geconcentreerd werken, vastleggen van gegevens over materiaal gebruik en verrichte werkzaamheden. Het betreft met name kleine series. De samenbouwer vliegtuigbouw is alert op naleving van richtlijnen en protocollen (zoals aangegeven in handboeken en voorschriften). Daarnaast is de hij bij de uitvoering van zijn taken, van bewust dat het resultaat van zijn werk een onderdeel is van een levenscyclus van het product of de dienst. Hij werkt zonodig interdisciplinair en deelt zijn kennis met betrekking tot het product of de dienst. Tot slot houdt hij tijdens zijn werk rekening met het duurzaam gebruik van materialen en het gebruik van energie. Daarvoor werkt hij volgens veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGW&M)en human factors.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25319 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Vliegtuigbouw