Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Gezel schilder
Omschrijving
De gezel schilder verricht zijn werkzaamheden zelfstandig binnen diverse projecten, ook binnen complexere projecten. In sommige gevallen treedt hij daarbij als teamleider op en neemt de praktische projectleiding op zich. Bij hele grote projecten werkt hij onder leiding van een uitvoerder. Indien nodig en op eigen initiatief overlegt hij met zijn leidinggevende of de opdrachtgever. Hij stemt zijn werkzaamheden af met een groot aantal betrokkenen (collega’s, leidinggevende, projectleider en opdrachtgever). Hierbij wordt van hem een proactieve rol verwacht. Hij is bij problemen bovendien in staat om de afgesproken kwaliteit en productiviteit waar het werk aan zou voldoen bij te stellen op grond van een afweging tussen tijd, kosten en kwaliteit.
Niveau 3
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25029 01-08-2015 01-08-2019 01-08-2024  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Schilderen Aanbrengen van dunpleisters K1010 01-10-2018