Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Mechatronische systemen
Omschrijving
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar zijn de volgende kenmerkende houdingsaspecten van essentieel belang: voorzichtigheid, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, procesmatig inzicht, kostenbewustzijn, kwaliteitsbewustzijn, klantgerichtheid, kunnen anticiperen op mogelijke knelpunten in planning en ontwerp en het hanteren van goede communicatieve en sociale vaardigheden. De beroepsbeoefenaar handelt adequaat op onvolkomenheden of onjuiste veronderstellingen van een werkopdracht en werkt uit zichzelf volgens de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, arbovoorschriften en geldende bedrijfsregels.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23131 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Technicus elektrotechnische systemen 4 25343 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 01-04-2018  
Technicus mechatronica systemen 4 25344 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
3D-tekenen K0280 19-07-2017