Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Monteur mechatronica
Omschrijving
De monteur mechatronica voert onderhoud uit aan mechatronische producten. Voor hem is veiligheid van groot belang. Voordat hij aan de slag gaat met gereedschap of materiaal vergewist hij er zich van dat de omstandigheden voor hemzelf en voor zijn collega’s veilig zijn. Wanneer hij zijn werkzaamheden moet onderbreken, treft hij (veiligheids)maatregelen conform de bedrijfsvoorschriften en noteert hij de stand van zaken van de werkzaamheden. Bij afronding van zijn werkzaamheden zorgt hij ervoor dat gereedschappen en werkplek opgeruimd worden.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25342 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2027  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Mechatronica 2D-tekenen K0279 19-07-2017
3D-tekenen K0280 19-07-2017