Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Procestechniek
Omschrijving
De Operator C werkt in een herkenbare, wisselende leef- en werkomgeving, zowel nationaal als internationaal, is flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om met proces- en productveranderingen te kunnen omgaan. Hij is een specialist die op basis van zijn brede en specialistische kennis en inzicht zelfstandig en op flexibele wijze productieprocessen beheerst en eventueel coördineert. Het gaat daarbij om zeer uiteenlopende controle- en bedieningsapparatuur, variërend van controle- en bedieningsorganen van machines en apparaten tot een centrale controlekamer met geïntegreerde meet- en regelfuncties voor de bewaking en sturing van het productieproces. Hij werkt efficiënt en is kostenbewust en zich te allen tijde bewust welke gevolgen zijn handelen voor proces en product hebben. De Operator C heeft ook projectmatige taken op het gebied van procesverbetering en productontwikkeling. Hij is tijdens zijn werkzaamheden voortdurend alert op mogelijke product- en procesverbeteringen en komt met gefundeerde verbetervoorstellen, hij overziet hierbij het totale productieproces. Hij is verantwoordelijk voor het economisch, (voedsel)veilig en milieuverantwoord verlopen van de werkzaamheden en de productie. Hij voert zijn werkzaamheden veelal in ploegendienst uit. De Operator C heeft eventueel coördinerende taken op het gebied van productie, kwaliteit en onderhoud en kan bijdragen aan de ontwikkeling van zijn teamleden. Hij begeleidt teamleden en/of derden, stuurt deze aan en fungeert als vraagbaak bij ontstane problemen. Hij is er tevens verantwoordelijk voor dat er volgens voorschriften met betrekking tot (voedsel)veiligheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden, hygiëne en milieu gewerkt wordt en is zich bewust van het afbreukrisico. Hij weet zich te verplaatsen richting zijn team en is in staat om met de dynamiek in de ploegen om te gaan. Hij is bereid om in een team samen te werken en wil zich blijven ontwikkelen.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23121 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Operator C 4 25303 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2028
Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot    
Afvalwaterzuivering K1011 01-10-2018  
Analyse van monsters door niet-laboranten K0976 01-07-2018  
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2023  
Automatisering met behulp van ERP-systemen K0785 19-07-2017  
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018  
Besturingstechniek voor de operator K0760 19-05-2017  
Biobased in jouw beroep van morgen K0622 19-07-2016  
Brede verbetermethoden en -technieken K0858 04-01-2018  
Cleanroom K0981 01-07-2018  
Coördineren van modificaties in de industrie K0763 19-05-2017  
De zinkproducerende industrie: elektrolyse K0627 19-07-2016  
De zinkproducerende industrie: loging en zuivering K0628 19-07-2016  
De zinkproducerende industrie: roosting K0629 19-07-2016  
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016  
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016  
Diversiteit K0024 29-01-2022  
Drinkwatertechniek K0894 04-01-2018  
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018  
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018  
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018  
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018  
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018  
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016  
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017  
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018  
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018  
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018  
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018  
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019  
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019  
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016  
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016  
In-line meet- en analyseapparatuur in de procesindustrie K0394 01-03-2016  
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016  
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016  
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016  
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020  
Lean en creatief K0512 19-07-2016  
Methodische storingsaanpak K0923 04-01-2018  
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016  
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016  
Op- en overslag van vloeibare bulkproducten op een tankterminal K0824 19-07-2017  
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017  
Pneumatiek en hydrauliek geschikt voor niveau 4 K0776 19-05-2017  
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018  
Praktijkopleider K0087 12-04-2016 01-08-2021  
Procesveiligheid K1107 23-08-2019  
Smart maintenance, geschikt voor niveau 4 K1262 Concept  
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018  
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018  
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018  
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019  
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019  
Specialisatie eenheidsbewerkingen K0641 19-07-2016  
Specialisatie smart infra installatie, service en onderhoud K1265 Concept  
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017  
Verbreding procesoperator in de productie-industrie, geschikt voor niveau 3 en 4 K0443 12-04-2016  
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016  
Verdieping meng- en scheidingstechnieken industriële processen geschikt voor niveau 3 K0418 21-01-2017  
Verdieping stoom en water geschikt voor niveau 4 K0650 19-07-2016  
Voeding, procestechniek K0380 01-03-2016  
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017  
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017  
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017  
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017  
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022  
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017  
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017  
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017  
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016  
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023  
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018