Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Industriële processen
Omschrijving
De operator is op een beperkt aantal werkplekken flexibel inzetbaar en beschikt over aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het proces en product. Hij is zich voortdurend bewust dat proces- en omgevingsfactoren het product mogelijk in positieve of negatieve zin kan beïnvloeden. Hij [1] houdt rekening met de mogelijke afbreukrisico’s, zijn werkwijze en signalen uit het productieproces, rekening houdend met de eisen ten aanzien van (voedsel)veiligheid, kwantiteit, kwaliteit en milieu. Hij is waakzaam en is in staat om bij onvolkomenheden in het productieproces adequaat in te grijpen, hij roept direct hulp in als hij (dreigende) storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De operator is in staat in een team samen te werken en ontwikkelt zich continu. De combinatie van specificaties, werkvoorschriften en voorschriften met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit, ARBO en milieu spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van de werkzaamheden. Het risico voor zichzelf en die van anderen kan bijzonder groot zijn.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23129 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027  
Eisen mbo-certificaten Meewerken in de productie
Meewerken in de procesindustrie
Meewerken in de productie
Industriële productie en planning
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Procesoperator A 2 25337 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2026
Mechanisch operator A 2 25335 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2026
Procesoperator B 3 25338 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027
Mechanisch operator B 3 25336 01-08-2015 01-08-2022 01-08-2027