Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Tekenaar ontwerper elektrotechniek
Omschrijving
De tekenaar ontwerper elektrotechniek bereidt de productie of aanleg van een installatie voor bij kleine en (middel)grote elektrotechnische bedrijven en technische adviesbureaus in de industrie en de installatie. Het betreft productiebedrijven van (onderdelen van) machines en elektrotechnische installaties binnen de uiteenlopende werkvelden van de elektrotechniek. De werkzaamheden worden uitgevoerd met betrekking tot uiteenlopende producten en installaties, zoals besturingskasten, meet- en regelapparatuur, algemene elektrotechnische installaties in woningen en utiliteit, gebouwbeheerssystemen (inbraak, brand, toegangscontrole) , datanetwerken , telecominstallaties, (openbare) verlichting, verkeerssignalering en bussystemen. In het werk van de tekenaar ontwerper elektrotechniek zijn met name de volgende houdingsaspecten van belang: • klantgerichtheid in contact met de opdrachtgever, de klant op correcte wijze van advies dienen en/of informeren. Tevens moet hij het belang van de opdrachtgever in het oog houden bij de uitvoering van zijn werkzaamheden; • kwaliteitsbewustzijn in de voorbereiding en opstart van het productie- en installatieproces. Fouten en onduidelijkheden in tekeningen en instructies kunnen leiden tot verkeerde aansturing en uitvoering van het proces en een kwalitatief onvoldoende resultaat; • kostenbewustzijn, dat wil zeggen op de hoogte zijn van alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering en zich realiseren wanneer iets (te) duur of goedkoop wordt; • anticiperen bij het maken van voorcalculaties en de werkvoorbereiding, vooruit denken en alle benodigdheden juist plannen en inschatten, eventuele knelpunten van tevoren zien aankomen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25313 01-08-2015  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Technisch tekenen