Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Biologisch medisch analist
Omschrijving
De biologisch medisch analist onderzoekt materiaal afkomstig van levende organismen. Het biologisch monstermateriaal verzamelt hij en/of hij krijgt deze aangeleverd. De biologisch medisch analist analyseert biochemische processen, typeert en determineert biomoleculen, cellen, en organismen en bepaalt of grondstoffen, en materialen en de daarop uit te voeren analyses voldoen aan de gestelde eisen. Ook analyseert hij biologische- en niet biologische omgevingsfactoren. Hij signaleert tijdig afwijkingen en neemt beslissingen over vervolgstappen. De biologisch medisch analist is in staat om onder de (soms) complexe werkomstandigheden het overzicht te bewaren en is daarnaast in staat om onder de gegeven werkomstandigheden correct om te gaan met collega’s, en andere belanghebbenden. De biologisch medisch analist is sociaal en communicatief vaardig en hij benadert collega’s en belanghebbenden op correcte wijze. De biologisch medisch analist houdt soms toezicht op het werk van anderen. Daarnaast is hij tevens door zijn flexibiliteit in staat om te gaan met veranderende situaties. De biologisch medisch analist draagt door zijn werkzaamheden bij aan verbetering van productie en aan kennis over samenstellingen van producten en middelen.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25045 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2030  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Analisten Achtergronden van biologisch-medisch laboratoriumwerk K0619 19-07-2016
Afvalwaterzuivering K1011 01-01-2019
Analyseren van biobased polymeren K1117 29-10-2019
ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Biobased in jouw beroep van morgen K0622 19-07-2016
Biomoleculaire identificatie K0623 19-07-2016
Bloedafname en omgaan met patiëntmateriaal K0624 19-07-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Doorstroom naar hbo laboratoriumtechniek K0893 04-01-2018
Doorstroom naar Hoger Laboratorium Onderwijs (HLO) K0621 19-07-2016 04-07-2018
Downstream processing DSP K0630 19-07-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Ecologie voor het laboratorium K0898 04-01-2018
Ecologie voor het laboratorium K0631 19-07-2016 04-07-2018
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Fermentatietechnologie K0632 19-07-2016
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Geautomatiseerde analysestraten K0393 12-04-2016
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Laboratoriumrekenen en wiskunde K0634 19-07-2016
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Medische microbiologie K0372 01-03-2016
Methode-ontwikkeling en validatie K0397 12-04-2016
Nucleaire technologie K1404 Concept
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 12-10-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Plantkunde in het laboratorium K1065 01-01-2019
Plantkunde in het laboratorium K0635 19-07-2016 01-08-2019
Positieve Gezondheid in de praktijk K1189 Concept
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Procestechniek basis K0399 12-04-2016
Recombinant-DNA-technieken K0640 19-07-2016
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Technisch Onderwijsassistent K0403 01-03-2016
Technisch Onderwijsassistent basis K0404 01-03-2016
Technische microbiologie K0405 12-04-2016
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verbeterprocessen procestechniek K0376 01-03-2016 01-08-2022
Verbeterprocessen procestechniek K1287 Concept
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Verdieping chromatografie K0751 21-01-2017
Verdieping Cytopathologie K0644 19-07-2016
Verdieping Hematologie K0645 19-07-2016
Verdieping Histopathologie K0646 19-07-2016
Verdieping klinische chemie K0647 19-07-2016
Verdieping spectrometrie K0946 04-01-2018
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Waterkwaliteit K1009 01-07-2018
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018
World Class Manufacturing K0748 01-07-2022