Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Helpende Zorg en Welzijn
Omschrijving
De helpende zorg en welzijn kan werken in de eigen woonomgeving van de cliënt*, maar ook in een leefomgeving waarin de cliënt langdurig, tijdelijk of alleen gedurende een aantal uren per week verblijft. Zij kan werkzaam zijn in verzorgingshuis, verpleeghuis, thuiszorg en het WMO-domein, woonzorgcentrum, kinderopvang, woonvorm voor begeleid wonen, ziekenhuis of (speciaal) onderwijs. De helpende zorg en welzijn voert vraaggericht ondersteunende taken uit ten behoeve van een of meer cliënten en diens naastbetrokkenen**. Zij heeft daarbij aandacht voor de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en diens naastbetrokkenen en houdt rekening met de afspraken in het zorgplan, de mogelijkheden, wensen, gewoonten, normen, waarden, levensbeschouwing en culturele achtergrond van cliënten en naastbetrokkenen. Zij bewaakt de privacy van de cliënt en diens naastbetrokkenen. Zij is zich bewust van het effect van haar handelen en gedrag op de cliënt en diens naastbetrokkenen. *De term cliënt wordt gebruikt voor cliënt, zorgvrager, bewoner, oudere, jongere, burger, deelnemer, kind en leerling. **De term naastbetrokkenen wordt gebruikt voor mantelzorgers en vrijwilligers, ouders, verzorgers, familie, vrienden, wettelijke vertegenwoordigers, het cliëntsysteem en directe naasten.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25498 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dienstverlening ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-03-2016
Assisteren bij beheer van gebouwen K0246 01-03-2016
Assisteren bij Facilitaire Diensten K0005 01-03-2016
Assisteren bij Sport en Recreatie K0006 01-03-2016
Digitale vaardigheden basis K0022 19-07-2016
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn K0207 01-03-2016
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-03-2016
Eetcultuur en -wensen K0032 01-01-2019
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A1 K0508 19-07-2016
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Helpende plus K0905 04-01-2018 01-08-2022
Helpende plus K1296 Concept
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-03-2016
Ondersteuning bieden aan psychogeriatrische zorgvrager K1236 Concept
Ondersteuning in de kinderopvang K1416 Concept
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 22-05-2021 01-08-2024
Schoonmaken K0171 01-03-2016
Solliciteren K0097 22-05-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 30-01-2021 01-01-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 19-07-2016
Verdieping in de zorg geschikt voor niveau 2 K1005 01-07-2018
Verrijking leervaardigheden K0440 22-05-2021
Voeding & hospitality in zorg en welzijn K1137 29-10-2019
Werken met kinderen in de gastouderopvang K1167 13-05-2020
Zorg en technologie toepassen K0136 01-03-2016