Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Medewerker facilitaire dienstverlening
Omschrijving
De medewerker facilitaire dienstverlening levert een bijdrage aan het primaire proces binnen bedrijven en organisaties. Hij heeft oog voor dienstverlening, hospitality, gebouw en omgeving en kan snel schakelen tussen deze onderdelen van zijn werk. De medewerker facilitaire dienstverlening kan flexibel inspelen op wisselende situaties en met zijn dienstverlenende instelling ontzorgt hij interne en externe betrokkenen van een organisatie/bedrijf. De medewerker facilitaire dienstverlening staat ten dienste van het primaire proces van een organisatie en draagt op deze manier indirect bij aan het resultaat van de organisatie. De medewerker facilitaire dienstverlening kan werkzaam zijn in diverse werkomgevingen en kan verschillende diensten verlenen. Hij is in dienst van een facilitaire aanbieder of werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties (zowel profit als non-profit). De medewerker facilitaire dienstverlening heeft de mogelijkheid om zich te specialiseren in één of meer van de onderdelen van het Facilitaire werkveld.
Niveau 2
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25499 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Dienstverlening ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 2 K0003 01-03-2016
Assisteren bij Sport en Recreatie K0006 04-01-2018
Assisteren bij zorg en welzijn K0745 21-01-2017
Digitale vaardigheden basis K0022 01-03-2016
Doorstroom naar niveau 3 Zorg en Welzijn K0207 01-04-2019
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A1 K0217 04-01-2018 01-10-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep B K0029 01-03-2016
Eetcultuur en -wensen K0032 01-01-2019
Engels A1/A2 in het beroepsonderwijs K0984 01-07-2018
Engels A2/B1 K0802 19-07-2017
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext A2 K0034 01-03-2016 01-01-2019
Engels in de beroepscontext B1 K0035 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A1 K0508 19-07-2016
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Gastvrijheid in de zorg K0153 19-07-2017
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 01-03-2016
Internationaal I: bewustzijn (interculturele) diversiteit K0055 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Lifeguard K0234 29-01-2022
Logistieke vakkennis en vaardigheden K0063 19-07-2017
Nederlands 3F K0071 01-03-2016 01-10-2018
Nederlands 3F K0071 01-04-2018
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 1 en 2) K0211 01-03-2016
Oriëntatie op ondernemerschap K0080 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Rekenen 3F K0089 01-03-2016 01-08-2020
Rekenen 3F K1130 29-10-2019 01-08-2023
Rekenen in de beroepspraktijk K0285 22-05-2021 01-08-2024
Schoonmaken K0171 01-03-2016
Solliciteren K0097 22-05-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Toewerken naar Nederlands 2F K1133 30-01-2021 01-01-2023
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 2) K0516 19-07-2016
Verdieping brandveiligheid en ondersteunen van de brandweer K1431 Concept
Verrijking leervaardigheden K0440 22-05-2021
Voeding & hospitality in zorg en welzijn K1137 29-10-2019