Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Dienstverlening
Omschrijving
De beroepsbeoefenaar heeft een ondersteunende, dienstverlenende en servicegerichte houding. Hij* houdt rekening met en speelt in op de behoefte en verwachtingen van de klanten**. De beroepsbeoefenaar toont een sociale en open houding en is alert en integer. Hij werkt volgens richtlijnen en procedures. * waar in dit dossier ‘hij’ of 'hem' staat, kan ook ‘zij’ of 'haar' gelezen worden en omgekeerd. **waar in dit dossier de term klant staat, kan ook worden gelezen: gast, deelnemer, cliënt, zorgvrager, mantelzorger, bewoner, oudere, jongere, burger, deelnemer, kind, leerling, vrijwilliger, recreant, collega of organisatie.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23189 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028  
Eisen mbo-certificaten Voorbereiden van ondersteunende begeleiding en zorg geschikt voor niveau 2
Ondersteuning thuis
Ondersteunen bij wonen en welbevinden
Individuele basiszorg verlenen
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Medewerker facilitaire dienstverlening 2 25499 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028
Helpende Zorg en Welzijn 2 25498 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028
Medewerker sport en recreatie 2 25500 01-08-2015 01-08-2024 01-08-2028