Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Dossier
Naam Technisch Oogheelkundig Assistenten
Omschrijving
De technisch oogheelkundig assistent werkt nauwkeurig, methodisch en volgens protocol. In het werk moet zij goed kunnen omgaan met oogheelkundig (meet)instrumentarium, oogheelkundig elektronisch patiëntendossier (EPD), planningssystemen, refractieapparatuur, digitale foto-apparatuur en imaging- technieken. Ze is communicatief en sociaal vaardig omdat ze moet communiceren met zowel patiënten als collega's. Het gaat daarbij om contacten van medische en technische aard. Ze kan zelfstandig en in teamverband werken en ze is zich bewust van het belang van een goed functionerend team. Ze is kritisch ten aanzien van de eigen werkzaamheden en die van anderen. Ze kan zich flexibel opstellen en omgaan met stresssituaties. Ze gaat zorgvuldig om met de privacy en de gegevens van de patiënt. Hiervoor is een beroepscode opgesteld.
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Expiratiedatum  
23040 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027  
Eisen mbo-certificaten    
Overige documenten Verantwoordingsinformatie.pdf
Kwalificatie Niveau Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
Technisch Oogheelkundig Assistent 4 25068 01-08-2015 01-08-2021 01-08-2027