Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Orthopedisch Schoentechnicus
Omschrijving
De orthopedisch schoentechnicus is een vakman op het gebied van maatname, vervaardigen van leesten, het voorbereiden en aansturen van de vervaardiging en het passen en afleveren van de voorziening. Vanuit zijn vakmanschap communiceert hij duidelijk en collegiaal met collega’s. Ook met cliënten gaat hij professioneel om. Hij heeft inlevingsvermogen, luistert goed en is duidelijk in zijn communicatie. Hij is in staat met een grote verscheidenheid aan cliënten en/of hun begeleiders te communiceren. Hij verricht zijn maatname integer en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. De orthopedisch schoentechnicus kent zijn eigen grenzen en weet wanneer hij de orthopedisch schoentechnoloog moet raadplegen of moet door- of terugverwijzen. Het vervaardigen van leesten gebeurt in de werkplaats van het bedrijf. Daarnaast voert de orthopedisch schoentechnicus werkzaamheden uit in de paskamer/behandelkamer. Het nemen van maten kan in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum plaatsvinden. Voor de orthopedisch schoentechnicus geldt dat het om een eerste voorziening voor de cliënt kan gaan of om een vervolgvoorziening. • Indien het voor de cliënt om een eerste voorziening gaat, is het altijd de orthopedisch schoentechnoloog die de cliënt behandelt. Hij zal de intake en onderzoeken uitvoeren, indien nodig participeren in een multidisciplinair team, de oplossingsrichting bepalen, het programma van eisen opstellen, de voorziening selecteren, overleg voeren met de verzekeraar/financier, de cliënt en betrokkenen informeren en verslag leggen/ dossier vormen. De beroepsbeoefenaar zal dan pas, indien nodig, bij de maatname worden betrokken en werkt dan onder supervisie van de orthopedisch schoentechnoloog. • In het geval van een vervolgvoorziening is het de beroepsbeoefenaar die de cliënt het eerst ziet. Hij evalueert dan de hulpvraag en verricht indien nodig aanvullende onderzoeken. Indien blijkt dat de hulpvraag van de cliënt, het programma van eisen of de situatie van de cliënt is veranderd, moet de beroepsbeoefenaar de cliënt doorverwijzen naar de orthopedisch schoentechnoloog en mag de beroepsbeoefenaar de cliënt NIET verder behandelen. Het is hierbij dus van essentieel belang dat de beroepsbeoefenaar het ‘rode vlaggen systeem’ hanteert. Bij het passen, afleveren en controleren wordt ook altijd gekeken naar mogelijke relevante veranderingen in de gezondheidssituatie en/ of functioneren van de cliënt. Hierbij is het van belang dat de beroepsbeoefenaar rekening houdt met de eigen grenzen en bevoegdheden. Hij stuurt de orthopedische voet-/schoenvoorziening indien nodig terug naar de werkplaats of de cliënt terug naar de maatname. Het is belangrijk dat in iedere stap van het proces de beroepsbeoefenaar een juiste beoordeling kan geven en weet wanneer hij door kan gaan met de processtappen of moet door- of terugverwijzen naar een andere discipline of de orthopedisch schoentechnoloog.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25058 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Orthopedische Schoentechniek ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening geschikt voor niveau 4 K0263 01-03-2016
Belevingsgericht werken K0790 04-01-2018
Digitale technieken en productievoorbereiding I K0303 01-03-2016
Digitale vaardigheden gevorderd K0023 19-07-2016
Diversiteit K0024 29-01-2022
Duits A1/A2 in het beroepsonderwijs K0959 01-04-2018
Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs K0960 01-04-2018
Duits B1/B2 in het beroepsonderwijs K0961 01-04-2018
Duits in de beroepscontext A2 K0025 01-03-2016 01-10-2018
Duits in de beroepscontext B1 K0026 01-03-2016 01-10-2018
Duurzaamheid in het beroep D K0031 01-03-2016
Engels B1/B2 K0803 19-07-2017
Engels in de beroepscontext B2 K0036 01-03-2016 19-01-2018
Frans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0985 01-07-2018
Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs K0986 01-07-2018
Frans B1/B2 in het beroepsonderwijs K0987 01-07-2018
Frans in de beroepscontext A2 K0039 01-03-2016 01-01-2019
Frans in de beroepscontext B1 K0040 01-03-2016 01-01-2019
Fries in de beroepscontext A2 K0509 19-07-2016
Fries in de beroepscontext B1 K0510 19-07-2016
Inleiding mobiliteits- en transferhulpmiddelen K1096 23-08-2019
Inleiding therapeutisch elastische kousen K1077 01-04-2019
Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 01-03-2016
Internationaal I: overbruggen (interculturele) diversiteit K0210 01-03-2016
Internationaal II: werken in het buitenland K0202 01-03-2016
Invloed en medezeggenschap in organisaties (IMO) K1122 13-05-2020
Lean en creatief K0512 19-07-2016
Leidinggeven K0061 01-03-2016
Ondernemend gedrag (geschikt voor niveau 3 en 4) K0072 01-03-2016
Ondernemerschap mbo K0165 01-03-2016
Persoonlijk profileren K0877 26-10-2017
Praktijkonderzoek K0927 01-07-2018
Praktijkopleider K0087 19-07-2017 01-08-2021
Spaans A1/A2 in het beroepsonderwijs K0999 01-07-2018
Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs K1000 01-07-2018
Spaans B1/B2 in het beroepsonderwijs K1001 01-07-2018
Spaans in de beroepscontext A2 K0098 01-03-2016 01-01-2019
Spaans in de beroepscontext B1 K0099 01-03-2016 01-01-2019
Topsportvaardigheden K0614 19-05-2017
Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken (geschikt voor niveau 3 en 4) K0517 19-07-2016
Voorbereiding havo aardrijkskunde K0841 19-07-2017
Voorbereiding havo biologie K0842 19-07-2017
Voorbereiding havo economie K0843 19-07-2017
Voorbereiding havo geschiedenis K0844 19-07-2017
Voorbereiding havo management en organisatie K0845 19-07-2017 01-01-2022
Voorbereiding havo natuurkunde K0846 19-07-2017
Voorbereiding havo scheikunde K0847 19-07-2017
Voorbereiding havo wiskunde A K0848 19-07-2017
Voorbereiding hbo K0125 01-03-2016
Voorbereiding HBO Wiskunde voor de techniek K0205 01-03-2016 01-01-2023
Werken in projecten voor ontwikkelingssamenwerking K0948 04-01-2018