Geen items in verzamellijst

Details

Downloaden
Toevoegen aan verzamellijst
Kwalificatie
Naam Orthopedisch Schoentechnicus
Omschrijving
De orthopedisch schoentechnicus is een vakman op het gebied van maatname, vervaardigen van leesten, het voorbereiden en aansturen van de vervaardiging en het passen en afleveren van de voorziening. Vanuit zijn vakmanschap communiceert hij duidelijk en collegiaal met collega’s. Ook met cliënten gaat hij professioneel om. Hij heeft inlevingsvermogen, luistert goed en is duidelijk in zijn communicatie. Hij is in staat met een grote verscheidenheid aan cliënten en/of hun begeleiders te communiceren. Hij verricht zijn maatname integer en met respect voor de persoonlijke levenssfeer van de cliënt. De orthopedisch schoentechnicus kent zijn eigen grenzen en weet wanneer hij de orthopedisch schoentechnoloog moet raadplegen of moet door- of terugverwijzen. Het vervaardigen van leesten gebeurt in de werkplaats van het bedrijf. Daarnaast voert de orthopedisch schoentechnicus werkzaamheden uit in de paskamer/behandelkamer. Het nemen van maten kan in het ziekenhuis of in het revalidatiecentrum plaatsvinden. Voor de orthopedisch schoentechnicus geldt dat het om een eerste voorziening voor de cliënt kan gaan of om een vervolgvoorziening. • Indien het voor de cliënt om een eerste voorziening gaat, is het altijd de orthopedisch schoentechnoloog die de cliënt behandelt. Hij zal de intake en onderzoeken uitvoeren, indien nodig participeren in een multidisciplinair team, de oplossingsrichting bepalen, het programma van eisen opstellen, de voorziening selecteren, overleg voeren met de verzekeraar/financier, de cliënt en betrokkenen informeren en verslag leggen/ dossier vormen. De beroepsbeoefenaar zal dan pas, indien nodig, bij de maatname worden betrokken en werkt dan onder supervisie van de orthopedisch schoentechnoloog. • In het geval van een vervolgvoorziening is het de beroepsbeoefenaar die de cliënt het eerst ziet. Hij evalueert dan de hulpvraag en verricht indien nodig aanvullende onderzoeken. Indien blijkt dat de hulpvraag van de cliënt, het programma van eisen of de situatie van de cliënt is veranderd, moet de beroepsbeoefenaar de cliënt doorverwijzen naar de orthopedisch schoentechnoloog en mag de beroepsbeoefenaar de cliënt NIET verder behandelen. Het is hierbij dus van essentieel belang dat de beroepsbeoefenaar het ‘rode vlaggen systeem’ hanteert. Bij het passen, afleveren en controleren wordt ook altijd gekeken naar mogelijke relevante veranderingen in de gezondheidssituatie en/ of functioneren van de cliënt. Hierbij is het van belang dat de beroepsbeoefenaar rekening houdt met de eigen grenzen en bevoegdheden. Hij stuurt de orthopedische voet-/schoenvoorziening indien nodig terug naar de werkplaats of de cliënt terug naar de maatname. Het is belangrijk dat in iedere stap van het proces de beroepsbeoefenaar een juiste beoordeling kan geven en weet wanneer hij door kan gaan met de processtappen of moet door- of terugverwijzen naar een andere discipline of de orthopedisch schoentechnoloog.
Niveau 4
Geldigheidsinformatie Crebo Geldig vanaf Inschrijven tot Diplomeren tot  
25058 01-08-2015 01-08-2023 01-08-2029  
Overige documenten Beroepsbeschrijving.pdf
Dossier Keuzedeel Code Koppeling vanaf Koppeling tot  
Orthopedische Schoentechniek